Kako dobro vam je v resnici poznana prehranska piramida

Prehranska piramida je neredko označena kot slikovni prikaz izbora ter količine živil, ki jih uživamo sleherni dan. Če se tovrstna piramida pri prehranjevanju dovolj učinkovito upošteva, lahko zmanjšamo tveganje za številne kronične bolezni, posledično pa se lahko precej izboljša splošno zdravje prebivalstva.

Pri nas se uporablja prehranska piramida, ki temelji na načelih zdravega prehranjevanja Svetovne zdravstvene organizacije.

Kako dobro vam je v resnici poznana prehranska piramida

 

Nova prehranska piramida

Če novostim pri zdravem prehranjevanju dobro sledite, potem vam je verjetno nekoliko prenovljena prehranska piramida prav dobro poznana. Poglavitna sprememba v piramidi je ta, da vsebuje še vidik telesne dejavnosti na zdravje. Neizpodbitno dejstvo je, da gresta prehrana ter gibanje z roko v roki. Ustrezno razmerje enega ter drugega namreč pomembno vpliva na vzdrževanje zdrave telesne teže oziroma mase.

In kam prenovljena prehranska piramida uvršča gibanje? Gibanje je torej v novi piramidi uvrščeno povsem na dnu. To pomeni, da ga morajo izvajati vsak 150 minut na teden oziroma vsaj pol ure na dan, in to v zmerni obliki.

 

Premik pri uporabi kakovostnih maščob

Seveda pa prenovljena prehranska piramida ne vključuje samo spremembe na področju gibanja. Izjemno pomemben premik se namreč kaže tudi na področju uporabe kakovostnih maščob, na primer oljčnega olja. Prav tako v premiku kakovostnih maščobnih živil, na primer semen ter oreščkov. Slednje se po novem seli z najvišjega dela piramide za stopnjo nižje.

Na vrhu prehranska piramida še vedno nosi izključno živila, ki so vir dodanega sladkorja, na primer slaščice, sladke pijače, ter umetnih dodatkov.

 

Ustrezna raba piramide za prehranjevanje

Pri ponazarjanju sistema, kot je prehranska piramida, se neredko ugotavlja, da si ljudje v resnici izjemno različno predstavljamo prehranjevanje po tej metodi. Pametno se je zavedati, da tovrstna piramida ne želi ponazarjati, da je potrebno nekatera živila, ki so umeščena v spodnji del, zaužiti v zelo velikih količinah. Pomembno je predvsem to, da jih po pogostosti vključujemo v svojo uravnoteženo prehrano.